REZERWACJA terminu wizyty

 1. Klient powinien umówić termin wizyty poprzez booksy.com, telefonicznie lub osobiście w Gabinecie Holistic-Med Marta Rucka, ul. Słowackiego 1 w Mielcu.
 2. Osoby pierwszy raz umawiające wizytę proszone są o wpłacenie 100% kwoty umówionej wizyty na konto bankowe o nr rachunku: 88-1140-2004-0000-3602-7750-2487 mBank, podając w tytule imię/nazwisko/numer telefonu/termin wizyty. Wpłata jest potwierdzeniem zarezerwowanej wizyty.
 3. W Gabinecie obowiązuje plan pracy oparty o ścisły grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanej wizyty lub zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny – prosimy o zachowanie punktualności.
 4. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.
 6. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

ODWOŁANIE terminu wizyty

 1. Klient ma prawo odwołać wizytę telefonicznie bez konsekwencji na 5 dni przed zarezerwowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowaną wizytą lub kolejne odwołanie wizyty skutkować będzie opłaceniem zadatku w wysokości 50% ceny rezerwowanej wizyty przy ponownej próbie jej umówienia.
 3. Zadatek należy wpłacić na konto bankowe o nr rachunku: 88-1140-2004-0000-3602-7750-2487 mBank. W tytule należy podać imię/nazwisko/numer telefonu i termin wizyty.
 4. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług.

 

PRZYGOTOWANIE do wizyty

 1. Na pierwszą wizytę trychologiczną, przychodzimy odpowiednio przygotowani:
  • włosy czyste, ale niemyte min. 24 godz. przed wizytą,
  • nie używamy pianek, lakierów i pasty, etc.
  • włosy niefarbowane min. 14 dni przed wizytą,
  • zalecamy przyniesienie gotowych badań, które pozwolą w pełni przeprowadzić wywiad i analizę stanu skóry głowy; szczegółowe informacje na stronie: https://martarucka.pl/trychologia
 2. Za wizytę kontrolną uznaje się tą, która jest umówiona do 3 miesięcy od daty pierwszej lub kolejnej wizyty.
 3. Na wizytę kontrolną należy przynieść ze sobą wyniki zaleconych badań laboratoryjnych.
 4. Podczas zabiegów trychologicznych/podologicznych nie wykonujemy badania kontrolującego efektu zabiegów. Takie badanie wykonujemy podczas wizyty kontrolnej.
 5. Wizyta umówiona po czasie dłuższym niż trzy miesiące od ostatniej wizyty lub zabiegu traktowana jest jak wizyta pierwsza, która na nowo rozpoczyna proces terapii trychologicznej/podologicznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2023 i obowiązuje do odwołania.